Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
  na seznam fanzinů

Fanzin, který vydával sci-fi klub v České Lípě. Jednalo se, většinou, o jedno až dvou stránkový informační materiál. Obsahem byly informace o činnosti klubu. V letech 1987 – 1991 vyšlo 69 čísel. Některá z těchto čísel, rozsahem obsáhlejší, byla označena „speciál“. Fanzin byl rozmnožován různými technikami.

Elektronická forma speciálů a postupné dotisky pro nové zájemce umožnily do té doby těžko realizovatelnou věc: reagovat na připomínky čtenářů či jiné podněty a průběžně provádět změny, takže stejně označená čísla pak obsahovala poněkud odlišný text. Podoba zde nabízená ke stažení odpovídá verzím B-I speciálů těsně před ukončením činnosti SF klubu v roce 1991.

V souborech ke stažení naleznete pouze obsah a přibližné rozložení stránek. Není zachována velikost písma ani použitý font. Dokument je doplněn poznámkami Jiřího Karbusického.