Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 

Na začátku 80. let minulého století i v Československu začaly vznikat sci-fi kluby. Některé z nich začaly vydávat vlastní časopis - fanzin. Během několika let nebyl klub, který by nějaký fanzin nevydával. Některé vycházely pravidelně, jiné jen zřídka. Způsob rozmnožování byl různý, od opakovaného opisování na psacím stroji přes průklepový papír, cyklostyl, fotografie až po maloofset.

Projekt, který se rozběhl má za cíl zachránit staré amatérské časopisy, vytáhnout je ze sklepů a nabídnout k nahlédnutí. Tyto časopisy se dostaly jen omezenému množství čtenářů a tak je nyní možnost podívat se, jak vlastně vypadaly. Hlavní smysl by měla být záchrana. Papír, na kterém byly před 30 lety vytištěny chátrá, pomalu se rozpadá. Některé byly špatně čitelné už v době svého vzniku a čas škodí. Lihové tisk pomocí ormigu je zvlášť náchylný ke ztrátě kvality. Stále se rozpíjí a bledne. Některé stránky jsou už něčitelné.

Celá práce postupuje pomalu, materiální základna je amatérská, lidí, kteří by pomohli je málo. Ale stačí poskytnout naskenované materiály, případně dobrý převod do textové podoby.

Protože jsem v době také vydával vlastní fanzin a časopisy ostatních klubů jsem sbíral, rozhodl jsem se ukázat je. Pro pamětníky to bude nostalgická vzpomínka na doby dávno minulé a pro ostatní možnost podívat se, jak to začalo.

Začal jsem se svým fanzinem - Ufíkem, který vycházel během dvou let mého studia v Českých Budějovicích. Při převádění jsem se snažil zachovat i překlepy a typografické chyby. Buďte proto shovívaví, opravdu jsem to tenkrát neuměl. Také jsem se snažil zachovat dělení slov. Postupně se seznam digitalizovaných fanzinů rozrůstá. Jde to velmi pomalu, některé převody jsou dost náročné. Jestli mi někdo bude chtít pomáhat, budu velmi rád. V poslední době se pokouším některé fanziny převést do formátu epub, který je používán v elektronických čtečkách. Při převodu do tohoto formátu jsem pominul původní vzhled stránek, délky řádků a další vlastnosti, které by znehodnotily čtení dokumentu ve čtečkách. Fanziny, které jsou ke stažení v podobě souborů (doc, pdf, epub) a jejich podoba není součástí těchto stránek, naleznete pouze v části nazvané Seznam fanzinů. U nově digitalizovaných materiálů nahrazuji chybně použité znaky (výpustek, uvozovky ad.) za typograficky správné. K vodorovnému odsazování používám správné nástroje textového editoru (řádkové zarážky, centrování, ...). Snažím se ponechat chybně umístěné mezery a další překlepy.

Postupně přidávám také další materiály, které najdete v záložce Souvislosti. Najdete tady článek Jaroslava Olši o fanzinech před listopadem 1989 a obrázky z výtvarné soutěže O Ufíkův talíř.

Můžete se také podívat na přehled všech digitalizovaných fanzinů ve formátu pdf. Zde zjistíte v jakých formátech jednotlivé fanziny jsou uloženy.

Karel Dvořák