Fanziny
Fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz
 

V následujícím přehledu je seznam fanzinů, které vycházeli od počátku 80. let v Československu. Zatím jen velmi malá část je převedena do digitální podoby. Zdigitalizované fanziny jsou označeny • a při klepnutí přejdete na úvodní stránku. Zatím nevím o žádných jiných webech, které by zprostředkovaly některé jiné fanziny. Fanziny, o kterých vím, že existují, ale nemám je jsem označil °. Pokud by mi někdo poslal kvalitní skeny těchto čísel budu velmi rád.

Během 30 let vydávání fanzinů v Československu vyšlo skoro 50 různých amatérských časopisů. Některé vyšly dvakrát třikrát, jiné vycházely pravidelně po dobu několika let. V tomto seznamu se objevují ty fanziny, které vycházely do roku 1990. Někdy jsou uvedena i vydání mladší, ale to jen u těch peridik, která vycházela i v předchozích letech. Dále nejsou uvedena všechna fandomová vydání knih. I tak počet titulů dosahuje čísla 500 během necelých deseti let. A to je úctyhodné číslo.

Datumy, které jsou uvedeny u fanzinů jdou dny, kdy jsem se k nim poprvé dostal, případně data vydání. Kromě fanzinu Ufík, který jsem vydával, jsem ostatní fanziny získal s určitým zpožděním (většinou na nějakém conu). Skutečný den vydání fanzinu je většinou nezjistitelný. Pokud je nějaké datum uvedené v tiráži, jedná se většinou o den, kdy byla ukončena editace. Budu rád za doplnění nebo upřesnění některých údajů.

V seznamu chybí fanzin Interkom, který je možno najít v elektronické podobě na adrese http://interkom.vecnost.cz/. Některé informace o fanzinech a dalších fandomových publikacích můžete najít na stránkách http://www.legie.info/

Kromě fanzinů na těchto stránkách si digitalizované fanziny můžete stáhnout z tohoto seznamu. Ikona Stáhnout fanzin ve formátu pdf označuje dostupný dokument ve formátu pdf; ikona Stáhnout fanzin ve formátu pdf označuje dokument ve formátu Word 2003, v některých případech 2010. Postupně se pokouším některé fanziny převést do formátu epub, který je znázorněn ikonou Stáhnout fanzin ve formátu epub. Při převodu do tohoto formátu jsem pominul původní vzhled stránek, délky řádků a další vlastnosti, které by znehodnotily čtení dokumentu ve čtečkách.

Tento seznam si nedělá nárok na úplnost. Budu velmi rád, když mi někdo pomůže informace doplnit. Bude-li někdo chtít rozšířit moji sbírku, nebo zprostředkovat další fanziny v digitální podobě, může mi napsat na adresu karel506@post.cz.

Villoidus - SFK MFF UK Praha
 • Scfi 1 - 17. 4. 1982 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Scfi 2 - 2. 6. 1982 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Scfi 3 - 30. 7. 1982Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Scfi 4 - 8. 2. 1983 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Scfi 5 - 26. 3. 1983 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Scfi 1/1983 - 31. 5. 1983 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Scfi 2/1983 - 31. 5. 1983
 • SF 3/83 - 10. 11. 1983
 • SF 4/83 - 7. 12. 1983
 • SF 5/83 - 20. 2. 1984
 • SF 1/84 - 8. 4. 1984
 • SF 2/84 - 30. 10. 1984
 • SF 3/84 - 21. 7. 1984
 • SF 4/84 - 30. 10. 1984
 • SF 5/84 - 23. 11. 1984
 • SF 6/84 - 1. 3. 1985
 • SF 7/84 - 1. 3. 1985
 • SF 1/85 - 19. 4. 1985
 • SF 2/85 - 12. 6. 1985
 • SF 3/85 - 3. 11. 1985
 • SF 4/85 - 22. 11. 1985
 • SF 5/85 - 4. 3. 1986
 • SF 6/85 - 4. 3. 1986
 • SF 7/85 - 4. 3. 1986
 • SF 1/86 - 20. 4. 1986
 • SF 2/86
 • SF 3/86 - 7. 1. 1987
 • Villoidus 4/86 - 26. 4. 1987
 • Villoidus 5/86 - 9. 12. 1986
 • Villoidus 6/86 - 26. 4. 1987
 • Villoidus 7/86 - 24. 10. 1987
 • Villoidus 1/87 - 24. 10. 1987
 • Villoidus 2/87
 • Villoidus 3/87
 • Villoidus 4/87
 • Villoidus 5/87
 • Villoidus 6/87
 • Villoidus 7/87
 • Villoidus 1/88
 • Villoidus 2/88
 • Villoidus 1/89

 • Nahoru
Ufík - SFK České Budějovice
SFK Teplice
Makropulos - SFK Šumperk – fanzin vychází stále (posledním číslem je 56. z 13.11.2010).
 • Makropulos číslo 0 - 9. 9. 1983
 • Makropulos 1 - 23. 12. 1983
 • Makropulos 2 - 21. 3. 1984 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Makropulos 3 - 15. 5. 1984 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Makropulos 4/84 - 19. 9. 1984
 • Makropulos 5 - 23. 11. 1984
 • Makropulos 6 - 12. 3. 1985
 • Makropulos 7 - 19. 4. 1985
 • Makropulos 8 - 27. 6. 1985
 • Makropulos 9 - 7. 11. 1985
 • Makropulos 10 - 25. 3. 1986
 • Makropulos 11 - 1986
 • Makropulos 12 - 1986
 • Makropulos 13 - 1986
 • Makropulos 14 - 1986
 • Makropulos 15 - 1987
 • Makropulos 16 - 1987
 • Makropulos 17 - 1987
 • Makropulos 18 - 1987
 • Makropulos 19 - 1988
 • Makropulos 20 - 1988
 • Makropulos 21 - 1988
 • Makropulos 22 - 1988
 • Makropulos 23 - 1989
 • Makropulos 24 - 1989
 • Makropulos 25 - 1989

 • Nahoru
VF - Kroužek přátel scifi TOS Hostivař
Andromeda - SFK Plzeň
Andromeda News - SFK Plzeň
 • Andromeda News 1 - 16. 18. 1985Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 2 - 26. 7. 1986Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 3 - 15. 12. 1986Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 4 - 1. 8. 1987Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 5 - 28. 12. 1987Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 6 - 21. 9. 1988Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 7 - 29. 9. 1992Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 8 - 12. 10. 1994Stáhnout fanzin ve formátu pdf
 • Andromeda News 21 - 7. 10. 1996Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Andromeda News 22 - 18. 11. 1996Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Andromeda News 23 - 13. 12. 1996Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Andromeda News 24 - 27. 1. 1997Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word

 • Nahoru
Poutník - SFK J. Vernea Praha - vycházel až do roku 1992
 • Poutník 1 - 20. 4. 1986
 • Poutník 2 - 20. 4. 1986
 • Poutník č. 3 - 22. 9. 1986
 • Poutník č. 4 - 22. 9. 1986
 • Poutník č. 5 - 20. 12. 1986
 • Poutník č. 6 - 20. 12. 1986
 • Poutník č. 7 - 26. 4. 1987
 • Poutník č. 8 - 26. 4. 1987
 • Poutník č. 9 - 30. 5. 1987
 • Poutník č. 10 - 30. 5. 1987
 • Poutník č. 11 - 30. 5. 1987
 • Poutník č. 12 - 30. 5. 1987
 • Poutník č. 13 - 1. 10. 1987
 • Poutník č. 14 - 1. 10. 1987
 • Poutník č. 15 - 6. 11. 1987
 • Poutník č. 16 - 6. 11. 1987
 • Poutník č. 17 - 18. 1. 1988
 • Poutník č. 18 - 18. 1. 1988
 • Poutník č. 19 - 27. 4. 1988
 • Poutník č. 20 - 27. 4. 1988
 • Poutník č. 21 - 27. 4. 1988
 • Poutník č. 22 - 27. 4. 1988
 • Poutník č. 23 - 6. 6. 1988
 • Poutník č. 24 - 6. 6. 1988
 • Poutník č. 25 - 1988
 • Poutník č. 26 - 1988
 • Poutník č. 27 - 1988
 • Poutník č. 28 - 1988
 • Poutník č. 29 - 1988
 • Poutník č. 30 - 1988
 • Poutník č. 31 - 1988
 • Poutník č. 32 - 1988
 • Poutník č. 33 - 1988
 • Poutník č. 34 - 1988
 • Poutník č. 35 - 1989
 • Poutník č. 36 - 1989
 • Poutník č. 37 - 1989
 • Poutník č. 38 - 1989

 • Nahoru
Salamandr - SFK Pardubice
Kočas - SFK VŠCHT Pardubice
 • Scifi KOČAS - 1982
 • Scifi KOČAS - 25. 4. 1983 - Kočas byl časopis vydávaný na kolejích VŠCHT a toto číslo bylo vydáno k Parconu 83
 • Scifi KOČAS - Parcon ’84 - 8. 4. 1984
 • Kočas - Scifi - Parcon ’85 - 2. 1. 1986
 • Sci-fi KOČAS - ’86 - 20. 4. 1986
Kočas - SFK BC při VÚMS Praha
 • Kočas - Sci-fi - Parcon ’87 - 13. 6. 1987 - v roce 1987 proběhl Parcon v Praze

 • Nahoru
Solaris - SFK „Solaris“ SPŠS Praha
 • Solaris 1/I - 8. 4. 1984
 • Solaris 1/84 - 23. 11. 1984
 • Solaris 2/84 - 30. 9. 1984
 • Solaris 1/III 1986 - 17. 8. 1986
 • Solaris 2/III 1986 - 12. 10. 1986

 • Nahoru
Siréna, Gea - SFK Boskovice
Trifid - SFK „Trifid“ Liberec - celkem vyšlo asi 23 čísel pod nejrůznějšími označeními
 • SCI-FI - 28. 10. 1983
 • SCI-FI ’84 - 21. 7. 1984
 • Trifid 0 - 7. 12. 1984
 • Trifid 0C - 19. 2. 1985
 • Trifid „Pod parožím“ O. Neff, zvl. číslo - 24. 1. 1985
 • Trifid 0B - 23. 3. 1985
 • Trifid 0D - 23. 3. 1985
 • Trifid 0.A - 19. 4. 1985
 • Trifid Aries - 11. 4. 1985
 • Trifid „Pod parožím“ J. Veis - 27. 5. 1985
 • Trifid - Cetus - 18. 9. 1985
 • Trifid - Delphinus - 14. 11. 1985
 • Trifid - Eridanus - 24. 2. 1986

 • Nahoru
Bonsai - SFK Česká Lípa
 • Bonsai č. 1/84 - 31. 7. 1984
 • Bonsai č. 2 - 31. 12. 1984
 • Bonsai říjen ’85 - 5. 12. 1985
 • Bonsai prosinec ’85
 • Bonsai březen ’86 - 22. 9. 1986
 • Bonsai září ’86 - 26. 4. 1987
 • Bonsai květen ’87 - 15. 4. 1988

 • Nahoru
Pollux - SFK Castor Spišská Nová Ves
 • Pollux 0 (Special) - 1984
 • Pollux 1 - 1984 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Pollux 2 - 11. 2. 1985 Stáhnout fanzin ve formátu pdfStáhnout fanzin ve formátu Word
 • Pollux 4 - 31. 7. 1985
 • Pollux 5 - 12. 8. 1985
 • Pollux 6 - 28. 2. 1986
 • Pollux 7 - 4. 1. 1986
 • Pollux 8 - 28. 2. 1986
 • Pollux 9 - 28. 2. 1986
 • Pollux 10 - 23. 3. 1986
 • Pollux 11 - 20. 4. 1986
 • Pollux 12 - červen 1986
 • Pollux 13 - červen 1986
 • Pollux Špeciál - 17. 8. 1986
 • Pollux 14 - 17. 8. 1986
 • Pollux 15 - 17. 8. 1986
 • Pollux 16 - 18. 10. 1986
 • Pollux 17 - 8. 11. 1986
 • Pollux August ’87 - 23. 12. 1987
 • Pollux 18 - 1987

 • Nahoru
Lémai - SFK Žiar nad Hronom - celkem vyšlo 12 čísel
 • Lémai 1/84 - 23. 11. 1984
 • Lémai 1/85 - 31. 7. 1985
 • Lémai 3/85 - 2. 9. 1985

 • Nahoru
Slan - SFK Slaný - fanzin vycházel až do roku 1992
 • Slan 1 - 1. 3. 1985
 • Slan 2/85 - 19. 4. 1985
 • Slan 3/85 - 1985
 • Slan 4/85 - 1985
 • Slan č. 5 - 3. 1. 1986
 • Slan 1/86 - 1986
 • Slan 2/86 - 23. 3. 1986
 • Slan 3/86 - 1986
 • Slan 4/86 - 1986
 • Slan 5/86 - 1986
 • Slan 1/87 - 1987
 • Slan 2/87 - 1987
 • Slan 3/87 - 1987
 • Slan 4/87 - 1987
 • Slan 1/88 - 1988
 • Slan 2/88 - 1988
 • Slan 3/88 - 1988
 • Slan 4/88 - 1988
 • Slan 1/89 - 1989
 • Slan 2/89 - 1989
 • Slan 3/89 - 1989
 • Slan 4/89 - 1989

 • Nahoru
Ariadna - SFK Praha 10 - vyšlo asi 5 čísel
Třesk - SFK „Třesk“ Třebíč
 • Třesk 1/85 - 19. 4. 1985
 • Třesk 2/85 - 23. 3. 1986
 • Třesk 3/86 - 17. 8. 1986
 • Třesk 4/86 - 1986
 • Třesk 5/87 - 1987
 • Třesk 6/88 - 19. 7. 1988
 • Třesk 7/88 - 1988
 • Třesk 8/89 - 1989

 • Nahoru
Laser - SFK Laser Čelákovice
 • Laser 1 - 23. 3. 1986
 • Laser 2 - 23. 3. 1986
 • Laser 3 - 20. 4. 1986
 • Laser 4 - 20. 4. 1986
 • Laser 1/1986 - 19. 8. 1986
 • Laser 2/86 - 22. 9. 1986
 • Laser 3/86 - 8. 11. 1986
 • Laser 4/86 - 13. 11. 1986
 • Laser 5/86 - 7. 1. 1987
 • Laser 1 (6)/1987 - 25. 2. 1987
 • Laser 2 (7)/1987 - 5. 4. 1987
 • Laser 3 (8)/1987 - 18. 5. 1987
 • Laser kyberpunk - speciál (9)/87 - 25. 1. 1988
 • Laser 4 (10)/87 - 25. 1. 1988
 • Laser 5 (11)/87 - 27. 3. 1988
 • Laser 1 (12)/88 - 19. 7. 1988
 • Laser 2 (13)/88 - 19. 7. 1988

 • Nahoru
Argus - SFK FEL ČVUT Praha
 • Argus 1 - 2. 9. 1985
 • Argus 2 - 3. 11. 1985
 • Argus 3 - 5. 4. 1986
 • Argus 4 - 12. 3. 1986
 • Argus 5 - 1986
 • Argus 6 - 1986
 • Argus 7 - 1986
 • Argus 8 - 1987
 • Argus 9 - 1988
 • Argus 10 - 1988
 • Argus 11 - 1988
 • Argus 12 - 19. 7. 1988
 • Barbar Conan - 19. 7. 1988

 • Nahoru
Aldebaran - SFK Aldebaran VAAZ Brno
 • Aldebaran 0/0 ’85 - 9. 12. 1985 (v tiráži je uvedeno 3. č./0. roč.)
 • Zvláštní příloha Rudé zástavy - 17. 8. 1986
 • Literární příloha Rudé zástavy - 13. 6. 1987

 • Nahoru
Labyrint - SFK Opava - vyšlo asi 18 čísel
 • Labyrint - duben ’86 - 20. 4. 1986
 • Labyrint - září ’86 - 22. 9. 1986
 • Příloha Labyrintu - Parcon ’86 - 18. 10. 1986
 • Labyrint - 27. 3. 1988
 • Labyrint - 19. 7. 1988

 • Nahoru
Vega - SFK Dudlaj
 • Vega č. 1
 • Vega č. 2 - 21. 5. 1985
 • Vega č. 3
 • Vega č. 4 - 23. 3. 1986

 • Nahoru
AF 167 - SFK AF 167 Brno - celkem vyšlo 17 čísel
 • AF 167 I/1 - 10. 6. 1985
 • AF 167 2/I - 15. 1. 1986
 • AF 167 roč. II č. 4 - 8. 11. 1986

 • Nahoru
STIMM - SFK Kroměříž
PO - fanzin - SFKM Otrokovice
 • PO - fanzin 1/85 - 12. 6. 1985

 • Nahoru
Světelné roky
 • Světelné roky výběr 1/1985 - 12. 8. 1985
 • Světelné roky výběr 2/1985 - 12. 8. 1985

 • Nahoru
SFK VŠCHT Praha
 • Minicon ’85 - 3. 11. 1985

 • Nahoru
PRIT - SFK 451 °F Košice
 • PRIT 1 - 20. 4. 1986
 • Prit 2 - 17. 8. 1986
 • Prit 3 - 1986
 • Prit 4 - 1986

 • Nahoru
Ikarie - SFK „ADA“ Praha
 • Ikarie XB1 - 19. 8. 1986
 • Ikarie XB2 - 20. 11. 1987
 • Ikarie XB3 - 1987

 • Nahoru
Sféra - SFK Slovnaft Bratislava
 • Sféra č. 1/86
 • Sféra č. 1/87 - 14. 5. 1987
 • Sféra č. 2/87
 • Sféra č. 1/88
 • Sféra č. 2/88
 • Sféra č. 1/89

 • Nahoru
Centrum - SFK Cargo Praha
 • Centrum 1987 - č. 1 - 13. 6. 1987
 • Centrum 1987 - č. 2 - 1987

 • Nahoru
Bene Gesserit - SFK Winston Praha
 • Bene Gesserit I - 1987
 • Bene Gesserit II - 1987
 • Bene Gesserit III - 13. 11. 1987
 • Bene Gesserit IV - 27. 3. 1988
 • Bene Gesserit V - 1988
 • Bene Gesserit VI - 1988

 • Nahoru
Krypton - SFK Spectra Praha celkem vyšlo 7 čísel
 • Krypton - 10. 3. 1988

 • Nahoru
SFK Parsec Praha
 • Výběr - 27. 3. 1988

 • Nahoru
Vrbičany - Fanziny, který byl vydáván na třídenním semináři o fanzinech ve Vrbičanech (titul byl napsán tak, že nešlo rozeznat, zda se jedná o Vrbičany nebo Drbičany)
 • Večerní Vrbičany č. 1 - 19. 9. 1986
 • Polední Vrbičany č. 2 - 20. 9. 1986
 • Ranní Vrbičany č. 3 - 21. 9. 1986
 • Poslední Vrbičany č. 4 - 21. 9. 1986

 • Nahoru
SF Praha
 • Parcon ’83 - 17. 6. 1983 - vůbec si nedokážu vzpomenout o jaký klub se jednalo

 • Nahoru
Různé sbírky povídek vydaných SF kluby
 • Lety zakázanou rychlostí - 22. 9. 1986 - Praha ’85
 • Lety zakázanou rychlostí II - 22. 9. 1986 - Slaný ’86
 • Paralelní svět - 22. 9. 1986 - Slaný ’86
 • Lovci černých mloků - 19. 7. 1988 - Praha ’88
 • Lovci černých mloků 2 - 1989 - Praha ’89
 • Lovci černých mloků 3 - 1990 - Praha ’90
 • Paralelní světy 2 - 19. 7. 1988 - Slaný ’88
 • Robert Sheckley - Povídky - 19. 7. 1988 - Malá edice Laseru
 • Lety zakázanou rychlostí 3 - 19. 7. 1988 - Praha ’88

 • Nahoru
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde