Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
  na seznam fanzinů

Když jsem odcházel studovat do Českých Budějovic, nesl jsem si i myšlenku na založení vlastního sci-fi klubu. To se mi podařilo během prvního roku, a klub měl několik spíše pasivních členů. Klub vznikl v listopadu 1981. Během dalšího roku se mi do rukou dostal fanzin Pražského sci-fi klubu Villoidus. Mé aktivity dostaly další cíl - vlastní fanzin.

Začalo nekonečné obíhání představitelů SSM i vedení fakulty a na počátku roku 1983 mi byla možnost vydávat časopis přislíbena. Moje představa 5 čísel do roka byla postupně snižována, až dosáhla úrovně dvou čísel.

Na Parconu, jsem se na jaře toho roku setkal v Jaroslavem Vopelkou z Českých Budějovic. Spolu jsme pak sestavili první verzi prvního čísla. Dohodli jsme se na názvu Ufík.

Celkem vyšla 3 čísla, vždy přibližně po půl roce. Čtvrté číslo bylo sice připraveno k tisku, ale nebylo již povoleno. Jako důvod bylo uvedeno, že fakultní organizace SSM bude vydávat svůj vlastní časopis, který bude mít širší záběr než jen sci-fi. Původně mi povolili jen desetistránkový časopis, ale podařilo se mi vždy připravit 12 stran a prohlásil jsem, že „zmenšit to nelze“.

V tiráži fanzinu je vždy uvedeno několik jmen lidí, kteří se na přípravě časopisu nepodíleli, ale zajišťovali „dohled“, přímluvu nebo přepsání textu na rozmnožovací blány.

Fanzin byl rozmnožován technikou tzv. cyklostylu. Text se napsal psacím strojem na speciální blánu a pak strojově rozmnožen. Kvalita tisku mizerná, obrázky nebylo možné téměř reprodukovat. Když jsem nesl první číslo do fakutní tiskárny, nabídl mi její vedoucí možnost vytisknout obálku černobílým maloofsetem na darevnou čtvrtku. Toho jsem rád využil. Od druhého čísla jsou včechny strany obálky ilustrovány.