Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první číslo předchozí číslo na úvod fanzinu další číslo poslední číslo

Druhé číslo fanzinu Ufík jsem začal připravovat několik týdnů po vydání čísla prvního. Využil jsem „kurzu“ pana Svobody z Mladé fronty a dva týdny jsem si hrál s obálkou. Nedostatek vhodné techniky jsem nahradil pravítken, tužkou a gumou. Texty na obálce jsem pracne tvořil s použitím propisotu. (Pro ty kteří netuší o co se jednalo, krátké vysvětlení. Na archu průsvitného papíru byla nanesena jednotlivá písmenka. Tlakem kuličkového pera se pak přenesla po jednom na správné místo. Pokud se něco nepovedlo, pomocí žiletky se písmenko seškrablo a začalo se nanovo. Těch 106 písmen a značek jsem psal asi 2 dny.)

V prvním čísle byla vyhlášena výtvarná soutěž a přišlo několik kreseb. Jednu z nich jsem využil na obálku. Je od Jiřího Karbusického, který se výraznou měrou podílel na obsahu fanzinu. Předpokládal jsem, že mi bude opět umožněno vytištění obálky ofsetem. Na dalších stranách obálky jsou kreslené vtipy z jedné ze soutežních kategorií.

Jeden z členů klubu, Milan Macák, mi dodal velmi pěkné povídání o Karlu Čapkovi. Jiří Karbusický napsal povídání o cestách časem ve sci-fi a doplnil je krátkou povídkou. Další člen klubu, Zdeněk Dvořák, přeložil z ruského překladu italskou povídku. Kde se vzala povídka Miroslava Hoška, ani kdo je jejím autorem, nevím.

Číslo bylo vytištěno na začátku března 1984 v nákladu asi 150 výtisků. Část nákladu jsem předal vedoucím ostatních klubů na setkání v Teplicích a na Parconu 84.

Zájemci si mohou stáhnout toto číslo fanzinu ve formátu pdf. Ve formátu pdf není rozdělování slov stejné jako v původním dokumentu.

Fanzin ve formátu .pdf

A jak vypadají naskenované stránky?

Ufík 2 - Obálka Ufík 2 - 2. strana obálky Ufík 2 - str. 1 Ufík 2 - str. 2 Ufík 2 - str. 3 Ufík 2 - str. 4 Ufík 2 - str. 5 Ufík 2 - str. 6 Ufík 2 - str. 7 Ufík 2 - str. 8 Ufík 2 - str. 9 Ufík 2 - str. 10 Ufík 2 - str. 11 Ufík 2 - str. 12 Ufík 2 - 3. strana obálky Ufík 2 - 4. strana obálky