Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první číslo předchozí číslo na úvod fanzinu

Půl roku po druhém čísle fanzinu Ufík, spatřilo světlo světa číslo třetí. Jiří Karbusický připravil kresbu na obálku. Experimentoval jsem se vzhledem a zvolil jsem jiný vzhled titulu. Většina čtenářů se přiklonila k názoru, že dvojka byla nejlepší. Původně měl být náklad opět 150 výtisků. Při tisku obálky v tiskárně zapomněli počítat a vytiskli 230 obálek. Poprosil jsem je tedy, aby mimo plán a povolení z každé strany namnožili ještě o 80 výtisků více. Informace v tiráži nesouhlasí se skutečností.

Na obálce jsou reprodukce kresleného humoru ze soutěže „O Ufíkův talíř“. Část čísla je věnována informaci o dalším ročníku soutěže a vyhlášení vítězů. V té době jsem si dopisoval s fany ze Sovětského svazu. Od nich jsme dostal mnoho materiálů. Z nich jsem pak přeložil jeden článek a jednu povídku. Dalšími překlady přispěli Jaroslav Olša a Zdeněk Dvořák. Svou povídku poslal i Jiří Karbusický a přidal i článek o generačním hvězdoletu. Svými básněmi přispěl Stanislav Juhaňák.

Bohužel se v tomto čísle vyskytlo více šotků, než je přípustné a vhodné. Na konci povídky (na straně 7) ve větě Neprávem nevěřil své intuici; vypadla druhá předpona ne-. Věta tak dostala opačný smysl. Když to autor uviděl vynadal mi a já pak musel do všech zbývajících čísel chybu opravit.

Druhá chyba nebyla tak závažná. Jiří Karbusický svůj článek ještě doplnil a dodatek mi poslal. Protože jsme nechtěl článek celý opisovat jen jsem poznámkou naznačil, kam má doplnění přijít. Jaké bylo mé překvapení, že přepisovatelka dodatek přepsala včetně nadpisu a podpisu.

Dvěma chybami byl nakonec postižen jeden odstavec básně „My“. První omyl udělal jazykový redaktor, který neznal pojem parsek a v domění, že se jedná o chybu jej opravil na paprsek. Přepisovatelka dílo zkázy dovršila. Slovo neuronových nahradila sloven neutronových (asi strach před neutronovou bombou). A tak místo verše
Parseky tvých neuroných drah
vzniklo
Paprsky tvých neutronových drah
Standovi Juhaňákovi se moc omlouvám.

To je konec historie fanzinu „Ufík“. Během následujícího půl roku jsem připravil, s velkou pomocí Jiřího Karbusického, další číslo. Když jsem materiály donesl ke schválení, byly mi vráceny s tím, že fanzin končí, protože svazáci budou vydávat vlastní časopis. Ten skutečně za rok vyšel. Cizí materiály jsem vrátil a jestli se někde objevily, nevím.

Zájemci si mohou stáhnout toto číslo fanzinu ve formátu pdf. Ve formátu pdf není rozdělování slov stejné jako v původním dokumentu.

Fanzin ve formátu .pdf