Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu
ZÁRUKY

   Záruka na Roh hojnosti je přijatelná pokud se odstraní bod říkající: 
Výrobce nenese odpovědnost za - a/ výrobky chorobné představivosti; b/ ná-
sledky práce nezletilých; c/ smrt, pracovní neschopnost nebo úrazy způsobené 
spotřebiteli jeho výrobky.
   Ani jedna záruka ostatních strojů nestojí ani za papír, na kterém je na-
tištěna. Domácí džin sděluje mimo jiné: Odchýlení se od každodenního patero-
násobného čtení modlitby zbavuje záruku platnosti. Multimiliardář předem upo-
zorňuje: Vyhrazujeme si právo zrušit podle vlastního uvážení tuto nebo jakou-
koliv jinou záruku. U Nevyčerpatelného je, konec konců, předností, že hovoří 
o všem čestně: My odmítat požadavky libovolné podoba, rozměr, barva.
OVLÁDÁNÍ A ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ

   Jak se výše ukázalo, všechny vykonavatele přání předkládaná zákazníkům 
jsou ve svých hlavních charakteristikách shodné s výchozím Palkingovým mode-
lem. Osoba používající stroj sedí na sedadle (v případe Nevyčerpatelného se 
vrtí na nakloněné lavici a snaží se za jakoukoliv cenu na ní udržet), nasazu-
je si na hlavu přilbu zapojenou k vizualizátoru (V případe Nevyčerpatelného 
si oholí hlava a připojí k ní jedenadvacet elektrod), dává stroji, manipulu-
jíc prvky ovládání, přibližnou hodnotu potřebnou pro vyrobení hmoty, zapíná 
napájení a soustřeďuje myšlenky na vnější podobu a funkci čehosi chtěného, 
ale zatím ještě nevynalezeného. Produkt se, konec konců, buď objeví v komoře 
hotové produkce nebo (i to se stává, bohužel) se neobjeví.
   Midas, Krésus a Čaroděj jsou opatřeni jednou užitečnou součástkou, která 
u ostatních modelů není, konkrétně zvonkem moderátoru, který signalizuje v 
případě, kdy je výroba zadaného předmětu zakázána. Pokud pracuješ s vykonava-
teli přání fungujícími pomaleji, zvláště s Multimiliardářem, stává se, že u 
něj prosedíš hodinu i déle, než pochopíš, že se ve stroji nic neobjeví.
   Na planetách, kde je plasmovodná aíť, může každý soukromý příbytek, na 
ni napojený, zabezpečit energii nutnou pro práci Rohu hojnosti, Midase (tedy 
i Krésa) a Čaroděje; pokud na planetě taková síť není, je zapotřebí pro to, 
aby stroje pracovaly, přenosný termojaderný reaktor. Domácí džin a Multimi-
liardář mohou také pracovat na sluneční nebo i jiný zdroj energie, ale uspo-
kojivé pracuje vykonavatel přání pouze na plasmu. Člen naší komise, prověřu-
jící jak pracuje Multimiliardář na sluneční energii, potřeboval šest a půl 
hodiny soustředění jenom na to, aby stroj připravil oběd pro dvě osoby; řád-
ně vyhladovělý zkoušeč jej snědl, aniž zaznamenal jeho chuť.
   Nevyčerpatelný stojí ve smyslu napájení stranou - aby pracoval, je nutné 
ho naplnit dvanácti kilogramy technecia (zřejmě právě to má na mysli reklama 
když oznamuje: Samovystačující zdroj energie - vnější energie nepotřebuje!!!). 
Cena této výchozí dávky je okolo sedmnácti tisíc galaktů; jinak může nutnou 
úroveň napájení zabezpečit i speciální pomocný okruh využívající tepelnou 
energii vzduchu v místnosti (je ovšem nutné, pravda, aby stroj byl pravidelně 
a dlouho v klidu).