Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
MODELY PODROBENÉ PROVĚRCE

   Objevili jsme sedm modelů v plném smyslu slova dvojných (majících sou-
časně vizualizátor a moderátor) a automatických (nepotřebujících předběžného 
vložení hotových částí produkce). Každý z těchto modelů stojí trochu více ne-
bo méně než dvacet pět tisíc galaktů.
   V prodeji jsou i lacinější modely bez moderátoru. S t r o j e  t e ch - 
t o  m o d e l ů  n e k u p u j t e  v  ž á d n é m  p ř í p a d ě ! 
To, že je nyní planeta Eblis oddělená stěnou přísné karantény od celé zbýva-
jící Galaxie a trpí pod jhem nejsveřepější diktatury, jakou z dějin známe, se 
objasňuje tím, že si jakási miss Fobie Lench koupila jeden z takových strojů. 
Její pětiletý syn Elgin, rozzuřený neboť mu odepřeli zmrzlinu se sodovkou, 
zapnul stroj a přál si, aby začal dělat roboty-vojáky dvoumetrové výšky, oz-
brojené jadernými zbraněmi a potom, když se jejich pomocí zmocnil vlády nad 
celou planetou, postavil na ní sifonovou láhev kilometr vysokou.
   Zde jsou modely, se kterými jsme se seznámili, a hesla, kterými se vede 
reklama:
   Roh hojnosti / Bohatství troubí na roh u vašeho prahu.
   Midas / Nastav vědro pro zlato a pak už nic nedělej.
   Krésus / Vše co za peníze nekoupíš.
   Nevyčerpatelný / Chtěli - dostali.
   Multimiliardář / O tom se ti nesnilo.
   Čaroděj / Čarodějné hůlky nejsou potřeba.
   Domácí džin / Není boha kromě Alláha, všechen zisk, ale získáte pouze 
           vy.
   Midas a Krésus, pokud nepočítáme štítek se jménem na přední straně skří-
ně, jsou úplně shodné. Přitom je první o dvě stě galaktů dražší než druhý. 
Výrobci, když jsme se na ně obrátili o objasnění, k tomu odmítli cokoliv sdě-
lit.

VNĚJŠÍ TVARY

   Vnější tvary výše jmenovaných modelů ohodnotila naše komise jako uspokoj-
jivé s následujícími výhradami.
   Roh hojnosti je dvakrát vetší než všechny ostatní a jeho výrobci doporu-
čují, aby prvním úkolem, zadaným stroji po jeho získání, bylo přistavení nové 
místnosti k domu, aby bylo stroj kam dát.
   Výstupní komora pro hotovou produkci, která je v kompletu Krésa a Mida-
se, omezuje velikost zhotovovaných předmětů. Vše, co přesahuje rozměry 3x3x3 
metry, se objevuje v komoře zmačkané do harmoniky. Nakonec jsme si museli ob-
jednat doplňkovou nestandardní velkoobjemovou komoru a zaplatit ji samostatně.
   Domácí džin je zvenčí celý popsán citáty z koránu a je opatřen časovým 
mechanismem, automaticky vypínajícím stroj v době, kdy se majitel musí modlit 
s tváří obrácenou k Mekce. Celkem pětkrát za den po patnácti minutách, což 
mohou nemuslimové považovat za nedostatek.
   Multimiliardář je menší než všech šest ostatních modelů ve všech rozmě-
rech, včetně vizualizační přilby. Přilba svoji velikostí byla pouze jednomu 
členovi naší prověrkové komise - osmiletému chlapci, zařazenému do ní pro ne-