Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
     Bylo by však příliš pohodlné odpovědět tímto způsobem. 
Určitě zde velkou roli hrál fakt, že sci-fi není v učebních 
osnovách. Z hodin literatury zněme J. Arbese, K. Čapka, 
A. Tolstého. To je přibližně všechno.
     A tak se informace o fantastické literatuře musí prac-
ně "dolovat" z mnoha knih. Nikdo nepřijde a nepředloží před n 
nás učebnici o sci-fi. O to je práce zajímavější a přitaž-
livější.

     Lidé odsuzující sci-fi se vyznačují především tím, 
že z této literatury skoro nic nečetli. Neměli dost chuti 
/nebo trpělivosti/ vyhledat mezi spoustou průměrných a pod-
průměrných výtvorů díla vynikající, která by je přesvěd-
čila o užitečnosti a hodnotách tohoto žánru, Když vynechám 
bezmyšlenkovité výplody některých autorů, tak sci-fi veli-
ce často podněcuje k zamyšlení nad problémy, které se mohou 
stát /některé se už staly/ pro nás nebo naše potomky velmi 
aktuální: energetická krize, světová jaderná válka, vliv 
techniky na člověka, vztah člověka k jinému cizímu rozumu... 
Snad právě tím si sci-fi udržela a udržuje náš zájem. 
Touha poznat různé alternativy budoucnosti, vzdálené světy, 
nové zákony vesmíru je dost rozšířená. Proto jsem doufal, 
že nebude příliš velký problém založit kroužek z pionýrů 
některé ZDŠ.
     V září 1980 vznikl v ZDŠ na Husově třídě první zájmo-
vý sci-fi kroužek. Tato věta zní honosně, ale skutečnost 
byla málo radostná, realizátoři náboru se bohužel snažili 
vyřešit nedostatek oddílů tím způsobem, že do kroužku 
"naverbovali" z jedné jediné třídy dvacet lidí. Děti do-
staly možnost zúčastnit se schůzek, ohodnotit situaci a 
sami se rozhodnout, zda jim kroužek vyhovuje. Byly pro-
blémy s rozdílným rozvrhem a dost dlouhou dobu jsme se ne-
měli kde scházet. Proto považuji za dost velký úspěch, 
když po dvouleté činnosti zůstalo v kroužku šest opravdu 
zapálených dětí.
     Co jsme celé ty dva roky dělali? V krátkosti lze ří-
ci toto: probrali základy astronomie, četli povídky, na(še)

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat