Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu
   Otiskujeme ze sbírky Neurální planety

Andrzej Krzepkovski
            ZE ZEMĚ
            ------- 
- ... a ona jen svítí, i když jiné hasnou. Řekni mi Reeli, proč 
 se nikdy nerozhodneš?
= Snad ... asi se bojím, Tiko. Nic jiného.
- Ty? Neohrožený hrdina? Kdysi ses dokonce nebál letět ani k 
 Alfě Střelce...
= Ale teď se bojím.
- Čeho?
= Toho, co bych tam mohl vidět.
- Myslíš na tu starou legendu? Vždy je to hloupost, která-
= Ne,Tiko. To je legenda. O spravedlivém světě, o štěstí. Ty 
 ani tak tomu nerozumíš.
- Ale to je přece popletené. bajka, zaprášená hypotéza. Ve 23. 
 století-
= Se počítají fakta, že? Vždycky se snažím je poznat a najít tu 
 nejobjektivnější pravdu. Bojím se jen...
- Vždyť ji můžeš odhalit. Je to odtud pár světelných týdnů.
= Je to mnohem dále, Tiiko. Je to přes sny mnoha generací.
- Ať se tedy konečně dozví pravdu!
= I já bych se chtěl jednou dovědět...
- No a proč tedy neletíš!?
= Pochop, Tiko: jiná světy — Orion, Tau, Sírius a miliony dal-
 ších 
 ještě vzdálenějších, jsou zlé, neznámé. Já se však toho 
jejich zla nebojím, protože... nebát se, to je naše povolání. 
 Proto poletím všude, kde bude třeba, kam mne pošlou, ale...
ten svět z legendy nesmím spatřit. On musí skutečně zůstat 
 šťastný...

==============================================================
SCI—FI č. 10 neperiodický věstník pro potřebu členů SFK při 
Hvězdárně v Teplicích. Nákladem 46 výtisků vydává Hvězdárna 
v Teplicích, pošt. přihr. 13, 415 02 Teplice 2, telefon Tep-
lice 2501. Redakční rada; Jiří Cajthaml, Jitka Bednářová, 
Zdeněk Barcal, Jindra Strádalová, Zbyšek Hlinka. Neprodejné!!!
==============================================================

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat