Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
(zkou)máním naší civilizace. Román byl původně jakousi uměleckou 
zprávou /později upravenou též pro lidi/ určenou pro konzu-
menty /= výraz nahrazující naše diváky, čtenáře a posluchače/ 
z jeho hvězdné soustavy. O "uměleckosti" svědčí to, že 
progresor — v celé knize nepadne jeho pravé jméno — nevyuží-
vá plně své schopnosti. Snaží se skutečnost poznávat postup-
ně, pouhým pozorováním lidí. Málokdy jde pro informace do 
archivu a stejně zřídka se jeho prostřednictvím pohybujeme 
ve vrstvě vládců tohoto malého společenství. Většinou se 
brodí někde ve středu společnosti a směrem nahoru i k její-
mu dnu si odskakuje pouze pro vyjímečně špatné příklady, 
například vypravování o "neonarkomanovi" atd.
     Nechci v žádném případě vytvořit dojem, že kniha Ráj 
na Taranomu je jen pouhým seznamem špatností, která by měl 
každý spořádaný člověk odsoudit. Je plna filosofických za-
myšlení nad společností, která svými veškerými projevy do-
káže obsáhnout všechna dnes existující společenská zřízení.
     Autor se zamýšlí nad problémy, které se nám zdají na 
první pohled úplně jasné. Například nad tím, podle čeho se 
má hodnotit škodlivost a užitečnost myšlenek z hlediska 
společnosti. Jak třeba hodnotit čin člověka, který si se-
žene Hitlerovy spisy a po jejich přečtení se stane antifa-
šistou? A jak hodnotit z tohoto pohledu spisy samotné? 
Takovéto a jiné úvahy rozvíjí autor a zároveň bojuje proti 
jevům, které považuje za nesprávné a ptá se například:
     "Kolik lidí odsuzuje teorie, z nichž znají jen název, 
a kolik lidí tyto teorie uznává a neví o nich o nic víc." 
Objasňuje důvody, které vedou k tomu, že z původně k myš-
lenkám a činům burcujících hesel a provolání se časem stá-
vají prázdné fráze.
     Jako nehoráznost se může zdát povzdechnutí progresora 
v samotném závěru knihy: "Toto dílo bude moci být uveřejně-
no jen ve společenském zřízení, které se co nejvíce odlišu-
je od společnosti na Taranomu...", ale výsledek je očividný 
— bylo publikováno už téměř po celém světě.
     Jak jsem již řekl, progresorovo vypravování je vytvo-
řeno na základě pozorování davu. Nemůže být tedy jiné, než

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat