Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
   Jaroslav Vopelka    KONEČNÉ ROZHODNUTÍ
   Motto: Na této zemi, na této planetě
      v plamenném cejchu snů i mrazivého sváru
      otiskni i mou dlaň ve vodách na stožáru,
      protože v černých škvírách dám vyrůst svému slunci,
      protože dosud jdem – my rouhači i strůjci,
      protože všechno chceš a ďábel jsi i bůh!
                      /Jana Moravcová/
   Před dvěma dny stál na kosmodromu v blízkosti startovací 
rampy lodi Cohen. Ve své mohutné dlani skrýval ručičku své dvou-
leté dcery s pocitem, že světlé, téměř zlatově bílé vlásky děv- 
čátka prosvětlují chmurnou náladu podmračeného nebe - zatímco 
sledoval jak do nenasytných útrob lodi ukládají zbrojíři černé 
okřídlené střely s jadernými hlavicemi. Nyní sedí David Kent 
v křesle za řídícím pultem kosmické lodi a trpělivě sleduje tele-
vizní obrazovku před sebou. Třpytí se na ní myriády hvězd. Na 
displeji pod ní sleduje neustále narůstající odchylku od staci- 
onární oběžné dráhy.
   "Proč ten odklon, kapitáne?" zeptal se Tom Williams shý-
baje se nad kontrolním panelem.
   "To je v pořádku. Bude se neustále zvětšovat", usmál se 
David.
   "Proč zvětšovat? My se musíme vrátit do kursu". přesvědčoval 
Willians kapitána."Jinak bude ohroženo splnění našeho úkolu. 
Víš přece, že nemáme k dispozici naváděcí systémy, které by 
z takové dálky dopravily neutronové a atomové střely spolehlivě 
k cíli. A kdyby to mělo dopadnout jinam, tak nám generálové 
utrhají hlavy."
   "Souhlasí", odvětil David. Pohledem zavadil o ukazatel po-
čítače před sebou. Usoudil, že jejich odchylka je již dostatečná 
na to ‚ aby mohl. Williamsovi sdělit své rozhodnutí. "Williamsi, 
abys rozuměl ‚ my úkol nesplníme."
   "Ja ... jak to?" ohromeně zakoktal Tom. Vyděšenýma očima 
překvapeně sledoval Davida. Pro jeho vojensky založenou povahu 
bylo nesplnění rozkazu něco nemyslitelného.
   "Nó," protáhl David‚ "my se o to vůbec nepokusíme." Ve 
střehu čekal,jak bude jeho rozhodnutí přijato.
   "Proč?" zeptal se Tom nechápavě.
   "Protože jsem proti válce, proti jakékoliv válce!" David 
sáhl do náprsní kapsy kombinézy a před sebe na řídící pult po-
ložil fotografii své dcery. Opřel ji o tlačítko odpalovacího zařízení.
             - 9 -