Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
Dovolte, abych se představil, jmenuji se UFÍK
   Vy co se na mne právě díváte, jste patrně fanoušci litera-
tury, kterou nazýváme vědeckofantastická. Jste asi zvědavi na 
to, co vám přinesou nového. Potěžkáváte mne v ruce a zjišťujete, 
že jsem dosti út1ý. To nevadí. Hlavně, že tu jsem, abych roz-
množil řady mně podobných kamarádů. Ještě nás totiž není dost
na to, abychom přesvědčili každého, že science fiction má pev-
né místo v literatuře, které si ne neprávem říká krásná.
   Patrně si pomyslíte : "Mne přesvědčovat nemusíš, přesvěd-
čuj ty, kteří sci-fi nečtou". Máte pravdu, přesvědčovat někoho, 
kdo o to nestojí,je velice obtížné. Stačilo by jen, aby každý 
přesvědčený zlákal do tenat sci-fi literatury dva dosud nela- 
pené a během roku a čtvrt jsme SF republika. Je to krásná teo-
rie, ale uskutečnit se nedá. Naštěstí. protože by pak nebylo 
koho přesvědčovat.
   Zajímá, vás, jaký tedy bude můj přínos do československé 
sci-fi? Seznámím vás s nejslavnějšími světovými autory, i s pěk-
nými povídkami, které jsou vcelku. neznámé. Každému z vás dám 
možnost, aby ukázal, co je v něm skryto. Budu vás informovat
o všem, co je v souvislosti se sci-fi v Českosiovensku nového. 
Je toho málo? Pak neváhejte a přispějte se svou troškou do 
mlýna. Uvítám povídky, články, recenze i jakoukoli pomoc".
--------------------------------------------------------------
UFÍK - Informační materiály SFK při FO SSM PF České Budějovice.
    První číslo připravovali J. Rak, J Vopelka, P. Nosek
    a E. Krabcová, adresa redakce: Karel Dvořák, VŠZ kolej
    K1, Sinkuleho ulice, 370 05 České Budějovice
    odp. redaktor Karel Dvořák,St. Cífka, M. Kramoliš
    náklad: 150 výtisků
    redakční uzávěrka. 25.9.1983   NEPRODEJNÉ – ZDARMA
              - 2 -