Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
   Ve světě probíhá mnoho soutěží, které více či méně souvi-
sí se science-fiction. Ani Československo nezůstává pozadu se 
svými dvěma literárními soutěžemi. Pražskou soutěží "O Huňáče 
zeleného" a pardubickou"Cenou Karla Čapka". Do oblasti vědec-
ké fantastiky však nepatří jen literatura, proto vyhlašujeme

Ufík
výtvarnou
  soutěž o ... 

       ... U F Í K O V U
           C E N U 

   Soutěžit se bude ve třech okruzích. 
U jednotlivých okruhů jsou uvedeny pod-
mínky /barva, formát apod./, které je 
nutno dodržet.
1. Ilustrace k libovolné vědeckofan-
  tastické povídce /jednobarevně, A4,
  nutno uvést název povídky a jejího 
  autora/.
2. Kresba, malba, grafika na téma 
  "Člověk a vesmír"/A4- A3/.
3. Sci-fi humor /černobílé, pokud mož-
  no tuší, A5/.
   V jednom okruhu smí mít soutěžící nejvýše tři práce.
Na zadní straně čtvrtky musí být uvedeno jméno, příjmení, věk 
a adresa soutěžícího, okruh soutěže a u prvního okruhu přesný 
pramen. Mininální věk soutěžících je 15 let. Práce je nutno 
posílat zabalené tak, aby při poštovní přepravě nemohlo dojít 
k jejich poškození.
   Uzávěrka soutěže je 19. února 1984.
   Soutěžní práce posílejte na adresu redakce /str. 2/ nebo 
na adresu: Sci-fi klub, SSM při Pedagogické fakultě, Jeronýmo-
      va 10, 370 01 České Budějovice.


              - 3 -