Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
   "A to zas ne!" zařval vzteky zbrunátnělý Wiliams. "Takový 
diletant jako jsi ty mi kariéru kazit nebude". Bleskově vytáhl 
pistoli a namířil ji na Davida. Přesto si velice dobře uvědo-
moval, svoji bezmocnost. Zde ve vesmíru byl jen a jen závislý 
na Davidovi, kterého teď z hloubky duše nenáviděl. Sám by ne-
uměl řídit vesmírnou loď. Ostatně Kosmické velitelství strate-
gického letectva pro něj, jako atomového odborníka, připravilo 
docela jiný, daleko důležitější úkol. Přesně za 36 hodin musí 
rozpoutat atomovým úderem z kosmu třetí světovou válku.
   Tom beze slova natáhnul kohoutek a odjistil zbraň.
   "Počkej přece ..." zašeptal David napodiv klidným hlasem.
   "Už ani slovo! Vrať se do kursu!"
   V té chvíli David Kent poznal, že Williams nežertuje. Že 
poháněn strachem z vesmírné prázdnoty a touhou po splněni bojo-
vého úkolu je schopen vystřelit,když neposlechne. V záloze mu 
však zbyl ještě jeden, trumf. Celou dobu letu doufal, že jej ne-
bude muset použít. Domníval. se, že s Williamsem je v zásadě mož-
né domluvit se. Zřejmě, jak je vidět, že se mýlil, Otočil křes-
lem k řídícímu pultu a ... strhnul plombu Z páky zajištění zni-
čení jaderné nálože i s lodí. Podíval se na Toma.. Napětí se vy-
hrotilo na nejvyšší míru, Teď již šlo o všechno.
   "To neuděláš, Davide", ozval se Tom bezbarvým hlasem.
   "Tak odlož zbraň!"
   "Ne! Ty se vrať na oběžnou dráhu, nebo střelím!"
   "Ani mě nenapadne. Nemám,co bych ztratil. Jakmile střelíš, 
strhnu páku až na doraz." David, přestože se mu záblesk strachu 
odrazil v očích, vystupoval rázně. Oba dobře věděli, že poté by 
následovalo už jenom jedno — smrt.
   "To určitě neudělá", pomyslel ti Tom. "Přece se nezabije 
také." Ve zlomku sekundy mu proběhla hlavou myšlenka na závrat-
nou kariéru atomového hrdiny, která by jej čekala po úspěšném 
návratu. Ve stínu převratných událostí, kdy by se jeho vlast 
stala svrchovaným vládcem na Zemi, by se pak určitě nesháněl 
po bezvýznamném Davidu Kentovi. Musí riskovat. Řízení lodi se mu 
snad podaří přepnout na automatickou pilotáž. Instruktoři jej 
vždy ujišťovali, že automat má vestavěnou korekci, která po 
zapnutí napraví i předchozí chyby pilota. Takže by se měl dostat 
zpět na oběžnou dráhu.
   Podíval se na Davida. Seděl nehnutě před řídícím pultem s ru-
kou na páce.
   "Musím střelit do hlavy, aby nepohnul pákou", pomyslel si.
   David pozvedl oči a díval se do ústí pistole. Zvedl zrak 
ještě výše a hleděl Williamsovi přímo do obličeje. Z přivřených
             - 10 -