Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
                                    11
                                    
          Pavel Kosatík: SCI - FI MORALITA 
          ————————————————————————————————————

   Přestože nejrůznější literární soutěže a přibývající antologie ukazují, 
že to s autorským zázemím české literární fantastiky není tak zlé, jak se ješ-
tě nedávno tvrdilo, málokterý z jejích autorů - ať už "věrných" žánru nebo jen 
náhodou do něho zabrousivších – zatím dokázal překročit rámec i jen jediné kni-
by a začít mapovat svět systematicky metodou "něco - příp. všechno - je jinak", 
jak je to běžné v ostatních zemích. Česká sci-fi dnes nemá - s vyjímkou Josefa 
Nesvadby - žijícího klasika, jako byli Čapek, Weiss, Běhounek nebo Souček, 
a přestože debuty nebo druhé knížky mladých autorů prokazují literární kvality 
(například Jaroslavu Veisovi se podařil kuriózní čin, když se díky pouhé dvoji-
ci přesvědčivých povídkových knížek tímto žijícím klasikem takřka stal - a to, 
prosím pěkně, ve třiatřiceti letech), je každé nové jméno dychtivě vítáno, pro-
tože kromě rozšíření pojetí a tedy i hranic žánru s sebou přináší též větší 
procento šance, že tohoto "klasika" budeme mít mezi sebou co nejdříve.
   Autor povídkové knížky Největší skandál v dějinách lidstva (nakl. Svoboda, 
edice Omnia 1984), letošní třiatřicátník Eduard Martin je čtenářům znám díky 
dvěma básnickým sbírkám (Můj Faust, Nespálené deníky), jedné divadelní hře a 
častým příspěvkům do novin a antologií; je tedy možné mít na jeho SF prvotinu 
vyšší nároky. Kniha sestává z devíti povídek vesměs většího rozsahu (20 - 30 
stran) a zpracovává zajímavé, přestože nijak nové nápady (lze vůbec v dnešní 
science fiction získat světový patent na Nápad?): změna pohlaví, důsledky dů-
sledné omlazovací kůry, výměna vědomí, sňatek s robotem (-tkou), umělé dítě, 
ovlivňování vědomí pomocí drog. Tedy témata, jakými se věda vážně zabývá už 
dnes, rozvinutá metodou paradoxu v příběhy typu "... a co z toho p ošlo".
   Přesto se čtenář už po několika povídkách neubrání - nudě. Cyklus je před-
kládán jako série vyprávění pilotů, odpočívajících "ve stínu odpalovací rampy", 
tedy dekameronskou formou, která má v naší literatuře dobrou tradici - počínaje 
Svatoplukem Čechem a konče zatím např. Janou Moravcovou (Klub omylných). Taková 
forma autora přímo vybízí, aby jednotlivé příběhy odlišil - stylem, slovníkem, 
frazeologií - je to dokonce podstatná esence, podmínka úspěchu tohoto žánru, 
jež spočívá právě v pestrosti příběhů a vypravěčů. To si autor zřejmě neuvědomil.
   Další nedostatek knihy zavinil Alexandr Dumas starší, jehož literární meto-
du Martin napůl žertem chválí a v praxi důsledně realizuje. O tomto francouzském 
romanopisci se v anegnotách traduje, že prý, ve snaze o co nejvyšší honorář 
(byl placen paušálem za řádku) psal své příběhy nejraději ve formě jednoslabič-
ných dialogů v přímé řeči a v popisné části textu alespoň z každé věty učinil 
samostatný "odstavec". Nejde vůbec o to, proč psal Dumas st. právě takhle; dů-
ležité je, že se mu to dařilo. Výsledkem takového způsobu psaní je zdůraznění 
myšlenky, která by jinak mohla zůstat nepovšimnuta, vypíchnutí termínu, jednotli-
vého slova. V únosné míře proti tomu nelze nic namítat, ale Martin tuto míru da-
leko překročil: jestliže nepsané pravidlo hlásá, že odstavec má pokud možno shro-
covat určitou relativně samostatnou myšlenkovou část, u Martina to neplatí – je-
ho členění působí čistě vizuálně, pro oko; ve smyslu textu a v jeho ději nemá 
logické opodstatnění. Forma je zde nad obsah, takže text neříká to, co by říkat 
měl, a místy působí až samoúčelně. Při hlasité četbě dokonce banálně.
   Dále: Martin vypráví čtenáři o svých hrdinech všechno, co o nich ví. Ani 
zdání po Hemingwayově vrcholku ledovce! Dozvíme se dokonce ještě trochu vaty 
navíc - příběh je proložen úvahami a řečnickými otázkami, které se zdají být 
hluboké, ale hluboké vždy nejsou (str. 211: "Jistě, bylo to nesmyslné, a teď to 
vidím zcela jasně. - Ale pokud na něco přistoupíte - rázem to přestane být nesmy-
slné, i kdyby to byl přímo nesmysl nesmyslů. Jak je sladké přistupovat na ne-
smysly. Co je sladšího než věřit nesmyslům? Ovšem,jen na krátkou dobu.")

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat